Book Now

Tájékoztató az elállási jogról

A 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szerint Megbízó a megbízási szerződés aláírását követő 14 napon belül élhet elállási jogával. A rendelet l.) pontjában foglaltak tartalmazzák az elállási jog alóli kivételeket, úgy mint étkeztetés és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés, ahol meghatározott teljesítési határnapot kötöttek ki, amely az esküvő napja. Így megbízó a 14 napos elállási jogot ezen kormányrendeletben foglaltak szerint nem gyakorolhatja.

By |2021-09-23T15:05:40+00:00szeptember 23rd, 2021|Egyéb kategória|