Szerződéskötés az esküvőtervezővel

Esküvőtervező a megrendelőivel minden esetben egyedi és minden részletre kiterjedő szerződést köt.

A szerződésben részletesen szerepelnek a megrendelők által kért és esküvőtervező által elvállalt szolgáltatások.

Az egyes közreműködőkre, helyszínekre vonatkozó lemondási és módosítási feltételek a megrendelés során szintén egyedileg kerülnek rögzítésre.

 

Elállási jog, lemondási feltételek “távollévők között létrejött” (nem személyesen aláírt) szerződés esetén

Felek megállapodása alapján Megbízott a megbízási díj, vagy annak első részlete bankszámláján történő jóváírását követően, haladéktalanul megkezdi a jelen szerződés tárgyát képező esküvő tervezését.

A 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően Megbízó a megbízási szerződés elfogadásának visszaigazolását követő 14 napon belül élhet elállási jogával. Ennek megfelelően az elkészített terveket a szerződéskötés utáni 15. naptól bocsátjuk Megbízók rendelkezésére.

Ennek elfogadását, és írásos visszaigazolását követőn kezdődik meg az esküvő megszervezése a tervek alapján. Az elfogadott tervekben foglalt szolgáltatások lemondására a továbbiakban már nincs mód.

14 napon túli lemondás esetén Megbízott az esküvőszervezésre vonatkozó megbízás megszűnése esetén is a teljes megbízási díjra jogosult.